Dịch vụ bảo vệ các nguyên thủ,các nhân vật chính trị cao cấp

Ngày đăng: 10-12-2015 09:19:57 PM - Đã xem:

Dịch vụ bảo vệ mục tiêu di động - Dịch vụ bảo vệ cao cấp uy tín Mạnh Cường

Bảo vệ Mạnh Cường cung cấp dịch vụ bảo vệ uy tín, đạo đức, sức khỏe

Dịch vụ bảo vệ mục tiêu di động
-  Bảo vệ cá nhân (vệ sỹ) 
-  Bảo vệ vận chuyển hàng và áp tải (tiền, vàng, kim loại quý, tác phẩm nghệ thuật quý)

- Bảo vệ ca sĩ, diễn viên

- Bảo vệ doanh nhân, bảo vệ chính trị gia

Email:hungdung@baovemanhcuong.vn

Hotline: 0933 496 661 Anh Dũng